11) Rozvodovka - konstrukční uspořádání

11) Rozvodovka – konstrukční uspořádání, stálý převod, ozubení, druhy Rozvodovka je převodné ústrojí, které přenáší točivý moment z převodovky na hnací kola automobilu. Skládá se ze :  Stálého převodu hnací nápravy  Diferenciálu Stálý převod hnací nápravy je převod v hnací nápravě, jehož účelem je trvale zvětšovat točivý moment ( a zmenšovat otáčky ) a přivádět ho k hnacím kolům. Podle uspořádání rozeznáváme : a) Jednoduchý převod hnací nápravy je to stálý převod s jedním párem převodových kol ( např. s jedním pastorkem a s jedním talířovým kolem), společným pro hnací hřídele obou kol nápravy. Diferenciál je ve smyslu postupu točivého momentu za převodem. b) Dvojstranný převod hnací nápravy je stálý převod se dvěma páry ozubených kol ( např. dva pastorky a dvě talířová kola ), po jednom pro každý z hnacích hřídelů obou kol. Diferenciál je ve smyslu postupu točivého momentu před převodem. c) Dvojnásobné převody hnací nápravy jsou stálé převody složené ze dvou převodů funkčně upravených za sebou, takže celkový poměr je vždy součinem převodových poměrů dílčích ( např. převodu kuželového čelního ). První převod je vždy jednoduchý. Dvojnásobné převody hnací nápravy se člení podle uspořádání druhého převodu na : • Dvojnásobné sloučené převody je to stálý převod hnací nápravy, jehož druhý převod je rovněž jednoduchý, a teprve ten obsahuje diferenciál. • Dvojnásobný dvoustranný převod je to dvojnásobný převod hnací nápravy, jehož druhý převod je dvoustranný a diferenciál je v prvním převodu. Tento převod se dále dělí na : • Vnitřní dvojnásobný dvoustranný převod (s oběma převody v rozvodovce ), • Vnější dvojnásobný dvojstranný převod ( s druhým převodem vně rozvodovky kol u vozidla ). Stálé převody hnacích náprav automobilů jsou tvořeny ozubenými koly ( jen u malých motocyklů se používají řetězové převody ). Převod ozubenými koly musí mít plynulý chod a nesmí podléhat rychlému opotřebení. Zuby kol musí být dostatečně tuhé, aby nepřenášely chvění. Soukolí bývá čelní, kuželové, planetové a šnekové. Čelní soukolí se používá v rozvodovkách u napříč uložených poháněcích soustav osobních automobilů s v dvojnásobných rozvodovkách nákladních automobilů. Šnekové soukolí se používá jen velmi zřídka. Nejrozšířenější jsou kuželové převody, u nichž se používají : a) Přímé zuby, které se doporučují pro obvodové rychlosti do 5 m/s a otáčky menší než 1000/min. Ozubení je citlivé na výrobní a montážní nepřesnosti a deformaci při zatížení. Přímé zuby se používají většinou jen jako soukolí kuželových diferenciálů. b) Zakřivené zuby jsou nehlučné a méně citlivé na nepřesnosti výroby a montáže, jakož i na deformace vlivem zatížení. Mají větší měrnou únosnost a dosahují většího převodového poměru. Jako podélná křivka zubů se používá zakřivení do kruhového oblouku ( ozubení Gleason ) nebo do tvaru spirály ( ozubení Kliengenberg ). c) Hypoidní ozubení má pastorek vyosený proti kolu. Vyosením pastorku se zvětší jeho průměr, a tím i jeho měrná únosnost. Soukolí se vyznačuje tichým chodem. V hypoidním vyhotovení mohou být soukolí se zakřivenými zuby typu Gleason, Kliengenberg i Spinomatic. Spolehlivý a tichý chod soukolí rozvodovky závisí na přesném nastavení, pevnosti hřídelů a jejich uložení, dále na poloze a trvanlivosti ložisek, přesnosti jejich nastavení a pevnosti skříně rozvodovky. Pro správnou činnost kuželového soukolí je důležité přesné nastavení záběru. Boční vůle zubů soukolí má být v rozmezí 0,1 až 0,3 mm. Velikost boční vůle ovlivňuje především posunutí talířového kola ze středu. Důležité je rovněž nastavení pastorku vůči ose talířového kola. Druhy rozvodovek : Rozvodovka s jednoduchým převodem je taková, u níž se převodu dosahuje jediným soukolím – čelním, kuželovým nebo šnekovým. Čelní soukolí je výrobně i montážně výhodné, protože nepotřebuje nastavování záběru. Pro dosažení tichého chodu se používá šikmé ozubení. Kuželové soukolí má maximální průměr talířového kola omezen požadovanou světlou výškou automobilu. Vnitřní průměr talířového kola je omezen velikostí klece diferenciálu. Šnekové soukolí by pro svůj tichý chod bylo vhodné pro osobní automobily i proto, že umožňuje velmi nízko uložit spojovací hřídel. Má však velmi malou účinnost, a proto se nepoužívá. U nákladních automobilů se používá jen tehdy, když je třeba dosáhnout vysokého převodového poměru. Dvoustranná rozvodovka má každé kolo automobilu poháněné samostatným kuželovým soukolím, před něž je zařazen diferenciál. Při pérování se polonápravy vykyvují s talířovými koly kolem osy pastorků. Rozvodovka s dvojnásobným převodem Převodový poměr rozvodovky je rozdělen na dvě soukolí, a to kuželové a čelní. Umožňuje to použít vysoký převodový poměr při nesnížené světlosti automobilu. Dvojstupňová převodovka má další převod umístěný v zadní nápravě. Používá se u těžkých nákladních automobilů. Kuželový převod pohání hnací hřídel čelních soukolí, která jsou pravidla zařazována zubovou spojkou. Zubová spojka musí být pojištěna před vysunutím a je ovládána hydraulickým, pneumatickým nebo elektrickým okruhem.