10) Homokinetický kloub

10) Homokinetický kloub Stejnoběžný ( homokinetický ) kloub odstraňuje nevýhodu jednoduchých kloubů, a to nerovnoměrnost otáčení hnaného hřídele. Styčné plochy obou částí, hnací i hnané, jsou spořádány tak, aby jejich osy byly v každé poloze souměrné. Tyto klouby se většinou montují na dělený hnací hřídel kola přední nápravy. Kloub musí být namontován tak, aby jeho osa procházela osou hnacího čepu kola. Stejnoběžný kloub je vytvořen ze dvou křížových kloubů, které jsou spojeny věncem. Ve vzájemné poloze jsou udržovány kulovým uložením, které zabezpečuje podmínku rovnoběžnosti. V současnosti se používají kloubové hnací hřídele moderní konstrukce. Hřídel má na vnější straně kloub typu Tripod, což je tříramenný kloub axiálně posuvný. Kuličkové stejnoběžné klouby se montují na straně kola a nacházejí přednost použití u osobních a lehkých užitkových automobilů. Při malých prostorových nárocích přenášejí vysoké točivé momenty při úhlech až 50°. Kuličky se odvalují po kruhových drahách zhotovených ve vidlicích kloubu, a tímto způsobem přenášejí hnací točivý moment. Kloub Tripod ( trojnožka ) s trojramennou hvězdicí je charakteristický svou poměrně snadnou montáží a dobrou nosností. U vozidel s předním pohonem je možné se setkat jak s pevnou, tak i posuvnou variantou. Stejnoběžné posuvné klouby Tripod umožňují rozsah posuvu až do 30 mm při maximálním úhlu do 22°.