12. Technické písmo

12.hod. Technické písmo Výkresy se popisují písmeny velké abecedy a arabskými číslicemi, výjimkou je psaní měrných jednotek (kg, m3, mm, …), kde se používají písmena malé abecedy šířka písmen b velké abecedy, číslic a výška písmen malé abecedy c závisí na výšce velkých písmen h stejně tak na výšce písmen závisí vzdálenost jednotlivých písmen od sebe. Charakteristika písma Označení dnes dříve Odpovídající rozměr Výška písma velké abecedy Typ A h úzké (14/14) h 14d malé abecedy c úzké (10/14) h 10d Výška písma velké abecedy Typ B h široké (10/10) h 10d malé abecedy c široké (7/10) h 7d Pro psaní technického písma existují také pravidla : ŽÁDNÉ PÍSMENO ANI ŽÁDNÉ ČÍSLO SE NEPÍŠE JEDNÍM TAHEM nedělají se žádné „kudrlinky“ (např. u čísla 2, 7, u písmen K, Z, S, …) nepřeškrtávají se písmena ( velké Z, číslo 7, …) nedělají se žádné přesahy (nepřetahují se hrany písmen P, R, D, B, …) dodržuje se poměr výšky h a šířky b dodržuje se stejný sklon písma v celém textu ( všechno šikmé, nebo všechno kolmé)