10. Měřítka

10.hod. Měřítka -ne všechno - turbíny, domy, motory, mapy, modely, mikrosoučástky, … můžeme nakreslit ve skutečné velikosti, proto volíme měřítka - zmenšení, zvětšení -měřítko je určitý poměr zmenšení, případně zvětšení strojní součásti, modelu, mapy, všechny obrazy (průměty) jedné součásti kreslíme ve stejném měřítku -při kreslení v měřítku se kóty (číselné údaje) zapisují ve skutečných velikostech bez ohledu na to, je-li obraz součásti nakreslen zvětšený nebo zmenšený Jejich velikost a zapisování na všech druzích technických výkresů se volí podle : - účelu a obsahu výkresu - složitosti a hustoty kresby zobrazeného předmětu - požadavků čitelnosti a přesnosti kresby Normalizovaná měřítka výkresů ve strojnictví: - skutečná velikost 1 : 1 - měřítka zmenšení 1 : 2, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 20, 1 : 50, 1 : 100 - měřítka zvětšení 2 : 1, 5 : 1, 10 : 1, 20 : 1, 50 : 1, 100 : 1 V ostatních oborech se mohou používat jiná měřítka. Zvolené měřítko se zapisuje do popisového pole, ne vždy se musí psát slovo „Měřítko“ Na výkrese může být použito více než jedno měřítko, pak se do popisového pole zapisuje hlavní měřítko a ostatní se zapisují k odkazu nebo k písmenu, které označuje vynesenou tvarovou podrobnost nebo řez. Je-li u obrazu větší měřítko výšky než délky, zapisují se obě měřítka, první měřítko délky a za šikmou čarou měřítko výšky 1:1000/1:100 U malých součástí se doporučuje nakreslit je pro lepší názornost i ve skutečné velikosti, nejen zvětšené.