5. Náčrt

5.hod Náčrt Stránku sešitu si rozdělíme na 4 řádky od horního okraje po 85 mm. Šířku sešitu rozdělíme na 3 sloupečky od levého okraje po 60 mm a začneme s načrtáváním jednoduchých geometrických obrazců. Načrtnout : Obdélník, Kosodélník, Čtverec, Kosočtverec, Trojúhelník (Obecný, pravoúhlý) , kružnice , pravidelný šestiúhelník, lichoběžník rovnoramenný, lichoběžník nerovnoramenný