15.-16.Hodina - Řemenové převody

ŘEMENOVÉ PŘEVODY Popis převodů Obecně jsou převody mechanismy s tuhými členy, které slouží k přenosu kroutícího momentu (otáček) z hnacího hřídele na hřídel hnaný. K přenosu kroutícího momentu Mk dochází pomocí kol na hřídelích: - kontaktním stykem - kola se přímo dotýkají = třecí a ozubené převody. - nepřímým stykem – opásáním = lanové, řemenové a řetězové převody Řemenové převody : - převody opásané se silovým stykem - síla v řemenech se na řemenice přenáší třením - nejsou přesné, protože při tření dochází k prokluzu (součinitel ψ) - opásání je provedeno jedním nebo více řemeny - řemeny mohou být ploché, klínové, ozubené (tyto patří do skupiny tvarového styku) a speciálních tvarů - používají se na střední a velké osové vzdálenosti Výhody: - jsou pružné, mají pružný záběr a tlumí rázy a vibrace - mohou pracovat při velkých obvodových rychlostech (udává výrobce pro daný typ řemene) - jsou levné a jednoduché - při jednorázovém přetížení dojde k prokluzu (funkce pojistné spojky) Nevýhody: - nezaručují přesnost převodového poměru (prokluz) - napínací síla značně namáhá hřídele a ložiska - průtažnost řemenů - nutnost napínání (napínací zařízení kladkové nebo posunem motoru) - nelze je použít na malé osové vzdálenosti - nejsou vhodné do vlhkého a prašného prostředí, nesnáší vyšší teploty, nesmí se zamastit Druhy řemenů: 1) Ploché řemeny: - materiál kůže, plast, speciální tkaniny (firma Esband) - mohou pracovat oboustranně ( lze dosáhnout opačného smyslu otáček) - nevýhodou je větší napínací síla než u klínových řemenů a velká šířka řemene 2) Klínové řemeny: V současné době je na trhu dostupné velké množství různých typů s různými obchodními názvy. Základní rozdělení: - podle průřezu: - řemeny klasického průřezu (označení Z, A, B, C, D, E ) - řemeny úzké (označení SPZ, SPA, SPB, SPC) - podle způsobu výroby: - obalované - řezané