1. Úvodní hodina, seznámení s učební osnovou

1.hod Datum SEZNÁMENÍ S UČEBNÍ OSNOVOU 1. ROČNÍKU Na hodiny Technického kreslení budete potřebovat tyto pomůcky : - velký nelinkovaný sešit A4 (označení sešitu 440) - tužky 1B, 2HB, 3H - sadu pravítek ( trojúhelník s ryskou, úhloměr, dlouhé pravítko) - správně ořezané kružítko - ořezávátko, stírací pryž (guma), šablonu na písmo Seznámení s učivem 1.ročníku v Technickém kreslení TÉMATICKÉ CELKY: 1. Úvod do předmětu, význam TK - význam technického kreslení -pomůcky v TK - náčrt - schémata - kreslení geometrických konstrukcí 2. Normalizace v technickém kreslení - normalizace, normy, význam normalizace - technické výkresy - formáty - měřítka - čáry - technické písmo - popisování výkresů - základní seznámení s kótováním 3. Zobrazování na technických výkresech - způsoby zobrazování - pravoúhlé promítání - názorné zobrazení - zobrazování geometrických těles - zobrazování průmětů těles - průniky, kreslení průniků - rozvinování plášťů těles 4. Zobrazování na strojnických výkresech - počet a volba součástí -řezy - průřezy - druhy a provedení - přetvoření obrazů - zjednodušování a přerušování obrazů součástí 5. Kótování na strojnických výkresech - kótování - zákl. pojmy, kóty - způsoby kótování - kótování v jednotlivých případech - kótování průměrů - kótování poloměrů - kótování čtyřhranů - kótování šestihranů - kótování sklonů - kótování kuželovitosti, zaoblení zkosení atd.