2. Význam Technického kreslení

2.hod. Datum VÝZNAM TECHNICKÉHO KRESLENÍ CO JE TECHNICKÉ KRESLENÍ ? Technické kreslení je akt nebo disciplína skládání kreseb, které vizuálně sdělují, jak má být objekt konstruován nebo jak by měl fungovat. Tato disciplína je nezbytná pro komunikaci myšlenek v oblasti průmyslu a strojírenství. Aby bylo možné porozumět výkresům, tvůrci používají snadno srozumitelné symboly, perspektivy, měřicí jednotky, rotační systémy a vizuální styly. Společně budují vizuální jazyk, který potvrzuje porozumění tomuto objektu. VÝZNAM TECHNICKÉHO KRESLENÍ Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Technické kreslení je důležité pro komunikaci, pomáhá firmám nebo společnostem vizualizovat koncepty jednodušším způsobem. Technické výkresy musí být podrobně popsány a musí splňovat všechny požadavky nebo podrobnosti požadované v oboru, například v oblasti strojírenství. Slouží k podrobné vizuální reprezentaci toho, jak by mělo něco vypadat v reálném životě. Technické výkresy musí sdělit specifikace nápadu. Po dokončení výkresu musí mít výrobce přesnou představu, jak objekt fyzicky vytvořit. Na práci v technickém kreslení jsou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování náležité představivosti a obrazotvornosti. 2. Zvládnutí správných zásad provádění výkresů součástí a jejich sestavení. 3. Osvojit si dovedností potřebných pro rychlé a správné čtení výkresů a schémat. 4. Kreslení náčrtů a výkresů. 5. Seznámení s technickými normami a jejich využitím při kreslení a výrobě. KOMUNIKAČNÍ VÝZNAM TECHNICKÉHO KRESLENÍ Rozdíl mezi technickým výkresem a více neformálním výkresem nebo skica, Je to míra detailu. S technickým výkresem získáte důkladný pohled na celý objekt; od rozložení a tloušťky čar k popisné geometrii, textu, velikosti a symbolům.