Internetové hrozby

Mnoho různých způsobů napadení i ochrany: – viry (program, který se dokáže sám šířit bez vědomí uživatele) – phising (pokus získat od uživatele údaje -hesla a jména pro přístup k citlivým datům) – spyware (program, využívající internet k odesílání dat, bez vědomí jeho uživatele „špion“; odesílá osobní informace jiným uživatelům) – spam (je nevyžádané sdělení masově šířené internetem; zpráva je občas zavirovaná) – hoax (poplašná zpráva, většinou e-mail, nebo sms; varování před neexistující hrozbou; většinou se pokouší odstranit nějaký prvek zabezpečení počítače) Každé zařízení by připojené k internetu by mělo mít základní ochranu před hrozbami z internetu: – antivirový program – antispyware – firewall