Vývoj v oblasti PC sítí

1946 vznikl první elektronkový počítač ENIAC - určen pro účely americké armády 1969 první počítačová síť ARPAnet Důvodem pro vznik bylo umožnit vzdálený přístup k počítačům, úspěšná komunikace v případě jaderné války, aj. Došlo k propojení 4 amerických univerzit. V 80 letech síť rozdělena:  MILNET – vojenská počítačová síť  NSFNET – síť pro vědu a výzkum  ARPAnet – původní univerzitní síť V 90 letech - počátky komerční sítě Internet. Internet jako celek nemá žádného vlastníka, existují pouze konkrétní majitelé dílčích sítí. 1992 - ČR připojena k Internetu