E-mail

Každý, kdo komunikuje e-mailem musí mít zřízenu e-mailovou schránku - Schránka je malý prostor na disku serveru, kam se dočasně ukládá příchozí pošta a odkud uživatel posílá odchozí poštu. Každá e-mailová schránka musí mít e-mailovou adresu. Volně přístupný server na kterém si můžete vytvořit emailovou schránku: www.hotmail.com www.seznam.cz www.centrum.cz www.atlas.cz www.email.cz www.post.cz