Připojení k síti

1)Vytáčené (Dial-up) - pomocí pevné telefonní linky 2)Kabelové připojení - Typy kabelů, používané k realizaci sítí: Koaxiální kabel – dva vodiče a dvě vrstvy stínění Nestíněná dvojlinka – dva kroucené vodiče Stíněná dvojlinka – nejkvalitnější varianta uvedených kabelů Tyto tři kabely přenášejí elektrický signál v kovovém vodiči. Optický kabel – samotná data jsou přenášena světelnými impulsy ve speciálních skleněných vláknech Ostatní – spojení přes radiové vlny na velmi vysokých frekvencích – přenos dat přes satelit 3)Mobilní sítě - využívá signál mobilních operátorů 4)Wi-Fi (Wireles Fidelity) - bezdrátový způsob přenosu dat na bezlicenčních frekvenčních pásmech  2,4 GHz