Internet

Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Slovo Internet pochází z (původně latinské) předpony inter (česky mezi) a anglického slova net (network, česky síť). Společným cílem všech lidí využívajících Internet je bezproblémová komunikace (výměna dat). V rámci Internetu mohou uživatelé využívat mnoho služeb. Služby jsou zajišťovány počítačovými programy a programy navzájem komunikují pomocí protokolů. Mezi základní služby Internetu patří: WWW – systém webových stránek zobrazovaných pomocí webového prohlížeče E-mail – elektronická pošta DNS – domény (systém jmen počítačů pro snadnější zapamatování) VoIP – telefonování pomocí Internetu (např. Skype – proprietární protokol)