Počítačová síť WAN

WAN (Wide Area Network) - Globální počítačová síť práce na velké vzdálenosti realizuje spojení obvykle mezi městy, státy, kontinenty Je tvořena spojením několika sítí LAN.