12) Vodiče

12) Vodiče U materiálů v elektrotechnice se posuzují zejména následující vlastnosti : 1) Elektrické – rezistivita, elektrická pevnost 2) Magnetické – permeabilita, zbytkový magnetismus 3) Mechanické – pevnost v tahu, tvrdost 4) Fyzikální – hustota, teplota tavení, tepelná vodivost 5) Technologické – tvárnost, odolnost proti opotřebení, obrobitelnost 6) Chemické – chemická stálost a odolnost Vodiče slouží k vedení elektrického proudu. Skupenství vodičů může být pevné, plynné i kapalné. Hlavní skupinu tvoří vodiče v pevném skupenství. Mezi pevné vodiče patří především všechny kovy. Zpravidla u nich požadujeme :  malý elektrický odpor,  velkou pevnost v tahu,  tvrdost,  odolnost proti korozi a otěru Měď ( Cu ) Je nejdůležitějším vodičem, po stříbře má nejlepší vodivost, dobře se pájí a svařuje. Má velkou tepelnou vodivost. Podle pevnosti v tahu ( od 250 MPa do 440 MPa ) se dělí na měkkou, polotvrdou a tvrdou. Používá se k výrobě kabelů, vinutí elektrických strojů, ve slitinách pro kontakty a lamely komutátorů. Hliník ( Al ) Po mědi má nejlepší vodivost, špatně se pájí. Jeho mechanické vlastnosti jsou horší než u mědi. Oproti mědi je však lacinější. V motorových vozidlech se používá jen zřídka. Ocel Vyznačuje se špatnou vodivostí. Je to tvrdý, pevný a pružný materiál. Používá se ke zpětnému vedení proudu přes karoserii a rám vozidla. Olovo ( Pb ) Je to měkký a jedovatý kov, odolný vůči kyselinám. Špatně vede elektrický proud. Jeho použití je v akumulátorech – desky. Stříbro ( Ag ) Nejlepší vodič. Je to měkký kov s dobrou tažností, dobře se pájí. Používá se například k elektrolytickému pokovování, ve slitinách s mědí se používá na lamely komutátorů. Nevýhodnou je cena. Wolfram ( W ) Vyznačuje se vysokou teplotou tavení ( 3 422°C ), vysokou hustotou a odporem. Používá se především při výrobě vláken do žárovek. V elektrotechnických rozvodech se samozřejmě používá řada dalších kovů jako je nikl, chrom, cín a platina. Dále se používají vodiče ve formě slitin. Sem patří především mosaz. Je to slitina mědi a zinku. Pružná, odolná proti korozi, používá se na elektroinstalační materiály. Výhodou je velká tažnost a dobře se zpracovává lisováním. Používá se na objímky žárovek a je součástí vypínačů.