Počítačová síť LAN

LAN (Local Area Network) - lokální počítačová síť bývá umístěna v malé oblasti příklady - propojení budov a kanceláří - v rámci jedné organizace mívá řádově desítky pracovních stanic jednotlivé sítě LAN mohou být mezi sebou propojeny