Počítačové sítě

Rozdělení sítí dle velikosti: LAN, MAN, WAN LAN (Local Area Network) Lokální počítačová síť – mívá řádově desítky pracovních stanic propojených v rámci jedné budovy – INTRANET WAN (Wide Area Network) Globální počítačová síť – realizuje spojení mezi uzly na velké vzdálenosti (mezi městy, státy, kontinenty) – INTERNET WAN bývá obvykle tvořena spojením několika sítí LAN