Seznámení s databázemi

Databáze (také datová základna) je určitá uspořádaná množina dat uložená na paměťovém médiu. Umožňuje shromažďovat různé informace. Předchůdcem databází jsou papírové kartotéky. Druhy databází: -Hierarchická -Síťová -Relační