Složka, soubor

Soubor = informace uložená na nějakém datovém médiu (např. pevný disk, CD, Flash disk). Každý soubor má svůj název, délku a případně další atributy (vlastnosti) využívané operačním systémem. Obsahem souboru mohou být různá data (text, hudba, obrázek atp). Název souboru nesmí obsahovat některé znaky: \ / > < : * ? “ | Pokud máme napsaný text a chceme ho v počítači trvale uložit, musíme vytvořit textový soubor. Pro ukládání souborů máme Pracovní plochu a složky. Pro přehlednost nemohou v jedné složce existovat dva soubory nebo dvě složky se shodným jménem.