Textový editor

Textový editor je v informatice program (aplikace), který slouží k úpravám textu - například Poznámkový blok v Microsoft Windows. Rozdíl mezi textovým editorem a procesorem, které se často pletou, je, že textové editory postrádají schopnost měnit vzhled obsahu dokumentu.