Přehled editorů

Editory jsou součástí aplikačního softwaru. a) Grafické editory Příklady: Malování, CorelDraw, Adobe Photoshop b) Textové editory Příklady: WordPad, MS Word c) Tabulkové editory Příklady: MS Excel