Software

SW nebo-li programové vybavení počítače zahrnuje veškeré programy nainstalované v počítači – operačním systémem počínaje a různými hrami konče. 1) Software systémový - Tento software (programy) zabezpečuje chod každého počítače. Bez něj by počítač jen těžko fungoval. Příkladem systémového softwaru je operační systém (např. Windows 7). 2) Software aplikační - Tento software (programy) slouží uživateli jednak k ovládání dalšího zařízení a jednak k provádění nějaké činnosti. Patří sem antiviry, grafické, textové a tabulkové editory, prezentační programy, aj.