význam předmětu, základní informace

ICT – Je obor, který je zaměřen na vývoj a použití výpočetní a komunikační techniky v různých oblastech lidského života. Především se jedná o přenos a zpracování informací, prostřednictvím účelného využívání možností moderních technologií.