21. Výpočty DPH

Výpočet DPH z celkové ceny: • u 21 % DPH je to cena s DPH krát 21 děleno 121 • u 15 % DPH je to cena s DPH krát 15 děleno 115 • u 10 % DPH je to cena s PDH krát 10 děleno 110 zaokrouhlujeme na 2 desetinná místa Příklad: Cena s DPH je 121 000 Kč DPH: 121 000 krát 21 děleno 121 = 21 000 Kč Výše DPH z částky 121 000 Kč je 21 000 Kč. Výpočet DPH z ceny: Základ daně děleno 100 krát daň (21, 15, 10) Základ daně krát koeficient 1,21 - 1,15 - 1,10 Příklad: Základ daně: 100 000 Kč, daň 21 % 100 000 děleno 100 krát 21 = 21 000 100 000 krát 1,21 Cena i s DPH je 121 000 Kč.