30.-31. Daň z příjmů FO

- sazba daně je 15 % části příjmů FO - základem daně jsou příjmy poplatníka, které přesáhly výdaje - poplatníky jsou FO s trvalým bydlištěm v ČR a cizinci s místem pobytu v ČR – příjmy ze zdrojů na území našeho státu i příjmy ze zahraničí Předmětem daně z příjmů fyzických osob: - příjmy ze závislé činnosti - příjmy ze samostatné činnosti - příjmy z kapitálového majetku - příjmy z nájmu - výhry a ceny z některých soutěží Příjmy osvobozené od daně: - sociální dávky - náhrady škody - stipendia daňové zvýhodnění za rok 2021 – sleva na dani za rok: - 24 840 Kč na poplatníka - 15 204 Kč na jedno dítě - 19 404 Kč na druhé dítě - 24 204 Kč na třetí a každé další dítě - 24 840 Kč na vyživovanou manželku - za školku – max. 15 200 Kč/dítě - za EET – 5 000 Kč Daň z příjmů – zaměstnanci: - daň z příjmu řeší zaměstnavatel - částka se každý měsíc strhává ze mzdy Daň z příjmů – OSVČ: - jednou ročně – podání přiznání k dani z příjmů – daň 15 % - základ daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji dva způsoby dopočítání daňového základu: - reálné odečtení všech výdajů – úschova všech faktur a účtenek! - paušální výdaj – zákonem dané procentuální hodnoty, které odečteme od příjmů 80 % z příjmů ze zemědělské výroby (do částky 1,6 mil. Kč) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (do částky 1,2 mil. Kč) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti (do částky 0,8 mil. Kč) Jednotná paušální daň - od roku 2021 - pro OSVČ neplátce DPH, s příjmy do 1 mil. Kč - 5 469 Kč měsíčně - nelze uplatnit daňové slevy