28.-29. Mzdové účetnictví

Mzda - náleží každému zaměstnanci za práci - peněžní ohodnocení zaměstnanců v soukromém sektoru - vyplácí se zpětně za předchozí měsíc Mzdová účetní - shromažďuje podklady pro výpočet mzdy – odpracovaná doba, lékař, nemoc, dovolená, odměny - vypočítá hrubou mzdu – mzdové systémy – práci urychlují a zjednodušují - za každý měsíc musí zaměstnanci dát výplatní pásku - zasílá v termínu mzdy na účty zaměstnanců Povinnosti ke státním institucím: - zaměstnavatel musí zaměstnance přihlásit do zdravotní pojišťovny, OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení a na Finanční úřad - nový zaměstnanec podepíše „růžové prohlášení“ – uplatnění slev na dani - přihlášení k zákonnému pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání – Kooperativa, a.s. Mzdová účetní na konci roku: - umožní podepsat růžové prohlášení na další rok - vypočítá daň z příjmu FO ze závislé činnosti - na žádost vystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech - vyplní a odešle evidenční listy důchodového pojištění - archivace všech dokumentů S odchodem zaměstnance mzdová účetní: - vytvoří dokument o ukončení pracovního poměru - vystaví zápočtový list (potvrzení o zaměstnání pro nového zaměstnavatel) - přepočítá nevyčerpanou dovolenou a zadá ji k proplacení - vyhotoví mzdové listy - vyplní a odešle evidenční list důchodového pojištění