14.-15. Odpisování majetku

Odpis – část vstupní ceny, kterou můžeme uplatnit do výdajů v jednom roce DHM – cena je vyšší než 80 tisíc Kč - v DAE se vedou odpisy na kartách majetku - odpisy využijeme pouze, když vedeme DAE - postupné zahrnování vstupní ceny majetku do daňových výdajů - dva způsoby – rovnoměrné a zrychlené rovnoměrné – každý rok stejná částka zrychlené – nejvyšší daňový odpis je ve druhém roce odpisování - odpisové skupiny – 6. skupin – doba odpisování 3 – 50 let auto patří do 2. skupiny a odepisuje se 5 let PC patří do 1. skupiny a odepisuje se 3 roky