12.-13. Účetní knihy, forma zápisu

EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Deník příjmů a výdajů = peněžní deník = daňová evidence pro neplátce DPH - závazná podoba není předepsaná - podrobné členění daňových a nedaňových příjmů a výdajů - zapisují se sem údaje hospodářské operace na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů a bankovních výpisů Pokladní kniha neplátce EVIDENCE MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ - hmotný majetek, zásoby, pohledávky, zásoby Kniha pohledávek a závazků - přehled o tom, kdo a kolik dluží a komu a kolik dlužíme my Kniha vydaných faktur Kniha přijatých faktur Forma zápisu: - pohledávky a závazky dle účetních dokladů - označení dokladů – číslování faktur - datum vzniku pohledávky, závazku - částka - datum splatnosti, způsob úhrady - identifikační údaje pro spárování pohledávky, či závazku s platbou – variabilní symbol