11. Podnikatel – neplátce DPH, vedení DAE

Daňovou evidenci musíme vést: - pokud máme příjmy ze samostatné činnosti a chceme v přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti – podle dokladů Daňová evidence není potřeba: - pokud budeme uplatňovat paušální výdaje = výdaje procentem z příjmů, nebo pokud jsme přešli na paušální daň Daňovou evidenci většinou vedeme: - výdaje jsou vyšší než procentem - paušální daň jej jen do obratu milion Kč Daňová evidence eviduje: - příjmy a výdaje - majetek a závazky Paušální výdaje – procenta podle druhu živnosti: - v roce 2020 lze paušální výdaje uplatnit k příjmům do 2 mil. Kč - 80 % z příjmů z řemeslných živností - 60 % z příjmů z volných živností - 40 % z příjmů z podnikání dle zvláštních předpisů – OSVČ bez živnosti – herec, spisovatel, lékař, advokát - 30 % z příjmů z pronájmu Paušální daň: - platí od roku 2021 - pouze pro neplátce DPH s obratem do 1 mil. Kč za rok - platba, kterou splníme všechny povinnosti vůči státu jednou platbou - zahrnuje daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění - nemusíme podávat daňové přiznání - za rok 2021 je paušální daň ve výši 5 469 Kč Příklad: Instalatér Dan Starý podniká na základě živnostenského oprávnění. Jeho příjmy za rok 2020 činily 1 mil. Kč a výdaje 0,5 mil. Kč. Vypočítej základ daně: a) ve skutečné výši b) pomocí paušálních výdajů