7. Daňová evidence, účetní doklady

Daňová evidence – dřív jednoduché účetnictví - obsahuje údaje o příjmech a výdajích, o majetku a závazcích podnikatele - musíme ji vést, pokud máme příjmy ze samostatné činnosti a chceme v přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti, tedy podle dokladů - není potřeba pokud uplatňujeme paušální výdaje – výdaje procentem z příjmu - není potřeba, když jsme přešli na paušální daň - daňovou evidenci vedeme, pokud máme výdaje vyšší než procentem a paušální daň jen do obratu milion Kč Účetní doklady faktury vystavené - vyúčtování prodeje zboží, služby - pohledávka (nárok na zaplacení) faktury přijaté - vyúčtování od dodavatele - závazek (povinnost zaplatit) příjmové pokladní doklady - u plateb za hotové, originál dostane zákazník výdajové pokladní doklady - výdaje v hotovosti bankovní výpisy - stav a pohyb peněz na bankovním účtu vnitřní účetní doklady - příjemky, výdejky, výplatní listina