3. Zákon o účetnictví

- základní předpis, závazný pro všechny účetní jednotky - jsou zde informace o způsobu vedení účetnictví, účetní doklady, zápisy, účetní knihy, účetní závěrky - popisuje způsoby oceňování majetku a inventarizaci - jsou zde i sankce (pokuty) za porušení účetních předpisů Povinností podle zákona je vést účetnictví: - úplně – zaúčtování všech účetních případů - průkazným způsobem – doloženo účetními doklady - správně Vedení účetnictví: - za správnost zodpovídá účetní jednotka (ne účetní firma) - vede se v české měně - ručně, nebo pomocí účetního softwaru - účetní období kalendářní rok - od dne vzniku do dne zániku podniku - povinnost vést účetnictví jako celek – při provozování více činností EET – elektronická evidence tržeb - evidence peněz, které od zákazníků bereme v hotovosti - údaj zašleme online internetem správci daně - pokud bereme peníze v hotovosti, musíme vést EET – do konce roku 2022 povinnosti EET pozastaveny