2. Účetní soustavy, DAE

Zákon o účetnictví – základní právní předpis pro vedení účetnictví Účetnictví - písemné zaznamenávání informací o hospodaření podniku v peněžních jednotkách - poskytuje informace o stavu a pohybu majetku a jeho zdrojích financování - informace o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření - zda se vyplatí činnost provozovat Daňová evidence (DAE) - dřív jednoduché účetnictví - vedou ji fyzické osoby FO s obratem do 25 mil. Kč - vedou ji ostatní FO podnikající podle zvláštních předpisů – lékaři, právníci, veterináři - sleduje PŘÍJMY a VÝDAJE - upravena Zákonem o daních z příjmu - cílem DAE je zjištění základu daně z příjmu jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji Účetnictví - podvojné - je upraveno Zákonem o účetnictví - výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl mezi VÝNOSY a NÁKLADY - každá změna se zaznamenává na dvou účtech - vedou ho právnické osoby (obchodní společnosti) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou FO musí vést účetnictví v případě: - její obrat v předešlém roce přesáhl 25 mil. Kč - dobrovolně - pokud je zapsána v Obchodním rejstříku - stane-li se FO účetní jednotkou, musí vést účetnictví nejméně po dobu 5 let, a to od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se stala účetní jednotkou Příklad: FO vedoucí daňovou evidenci dosáhla v roce 2019 obratu vyššího než 25 mil. Kč Řešení: Podnikatel se stane od 1.1.2020 účetní jednotkou, ale v roce 2020 může ještě vést daňovou evidenci. Od 1.1.2021 povede účetnictví
ÚKOL: Rozhodněte, zda podnikatel povede DAE nebo účetnictví: Podnikatelský subjekt rok 2020 rok 2021 rok 2022 Arnošt Novák - pohostinská činnost v r.2020 činil obrat 27 mil. Kč Jana Vínová – služby obrat v r. 2018 = 28 mil. Kč Radka Malá – IT technik obrat v r. 2020 = 21 mil. Kč, 2021 = 15 mil. Kč Datel s.r.o. obrat v r. 2019 = 21 mil. Kč