66. - 67. Kotle, sporáky, kamna a krby na dřevo

66. - 67. Kotle, sporáky, kamna a krby na dřevo. Kotle na dřevo V ČR se prodávají kotle od více než 10 výrobců, a z toho jsou 4 výrobci z tuzemska. Jedná se o kotle na dřevo, kde probíhá spalovací proces pyrolýzou, účinnost spalování je 80 - 85 %, popela je pouze asi 1 % hmotnosti spáleného dříví a hoření probíhá bez kouře. Nejčastěji se spalují hobliny, piliny, odřezky a štěpky, pro co nejlepší spálení a výhřevnost, je však třeba dřevní hmotu podle typu dostatečně vysušit. Sušení probíhá obvykle 18 - 24 měsíců. Výkon těchto kotlů bývá pro menší objekty 15 - 70 kW, hmotnost takového kotle je 180 - 840 kg a podle konkrétního typu pak rozměry dřeva pro přikládání do 50 cm a průměr do 20 cm. Při hoření probíhá vysoušení dřeva předehřátým vzduchem v násypné šachtě. Prosušené dřevo se spaluje tzv. pyrolytickou destilací veškerých spalitelných složek paliva, které se zplyňují. Vzniká tak dřevoplyn, který hoří s předehřátým vzduchem ve spalovací trysce a dohořívá v nechlazené spalovací komoře. Sporáky na dřevo známe z chalup a chat ve vesnicích a slouží současně k vaření, pečení i vytápění místností. Vyhřejí 1 - 2 místnosti a jejich výkon je 4 - 9 kW. Vyrábí se sporáky z litinových nebo ocelových dílů a opět také kachlové sporáky Kamna na dřevo jsou známé značky Club, Fiko a mohou být i v modernějším provedení s obkladovými kachličkami. Krby na dřevo jsou opět používány a to nejen jako doplněk pro vytápění, ale jsou i s dostatečným výkonem takže mohou vytápět i celý dům. Výkon je 5 - 35 kW. Krby slouží nejen pro vytápění ale i ke grilování. Krby s výměníkem tepla jsou novějším provedením kde základní konstrukcí krbu je krbová vložka, která je provedena se spalovací komorou jako dvojitý plášť. V tomto prostoru je vodní náplň, která dosahuje velmi dobrou akumulaci tepla z ohniště. Oheň a teplé kouřové plyny ohřívají topnou vodu v meziplášti krbu která také ohřívá užitkovou vodu ve výměníku. TUV je ohřívána v měděné trubce, která je ponořena ve výměníku tepla. Topná voda může cirkulovat samočinně nebo je systém s čerpadlem