65. Spalování hořlavých odpadů - dřevní hmoty

65. Spalování hořlavých odpadů - dřevní hmoty Dřevo a tuhý hořlavý odpad jsou pro vytápění nebo ohřev TUV v této kategorii z odpadů nejpoužívanější. Nevýhodou těchto paliv je sice menší výhřevnost než u uhlí a plynu avšak je zde zajímavá cenová dostupnost. Spalování dřevní hmoty nachází v posledních letech stále větší uplatnění a to z těchto důvodů: - lepší konstrukce kotlů a vyšší účinnost spalování - dřevo je obnovitelné palivo - při dobrém uložení se zvyšuje jeho energetický obsah - cenově dostupnější Lesní dřevní odpad vzniká na pilách a v závodech na zpracování dřeva. Nejvíce jde o piliny, hobliny, odřezky a štěpky. Tento materiál má vlhkost až 50 %. Nejprve se tedy po dobu 18 - 24 měsíců suší, po vysušení se pak výrazně zvýší výhřevnost. Vysušená dřevní hmota hoří při správném spalování bez kouře, tvoří se málo popela a navíc je tento popel vhodný jako přírodní hnojivo. Zařízení, kde se spaluje dřevo jsou kotle, kamna, krby nebo sporáky s využitím v domácnostech, na chatách a chalupách. V současnosti jsou často využívány teplovodní ocelové kotle na dřevo kde probíhá spalován pyrolýzou. V průběhu hoření zde v násypné šachtě dochází k vysoušení dřeva, spalování paliva pak probíhá tzv. pyrolytickou destilací veškerých spalitelných složek paliva, které se zplyňují. Vzniklý dřevoplyn s předehřátým vzduchem hoří ve spalovací trysce. výsledkem tohoto procesu je vysoká účinnost spalování 80 - 85 %. Tyto kotle se vyrábí v různých výkonech, např. pro menší budovy 15 - 70 kW.