64. Obnovitelné a netradiční zdroje tepla

64. Obnovitelné a netradiční zdroje tepla Pro tento název je používána zkratka OZE, tedy obnovitelné zdroje energie. Největší využití je předpokládáno pro biomasu a kogeneraci. Výhodou biomasy je, že se jedná o odpadní obnovitelný produkt zemědělské a průmyslové výroby popř. i komunální odpad. Nejčastěji se využívá dřevo, sláma, kůra piliny a pod. V ČR pracují desítky kotelen v nichž se spaluje biomasa, výkon největších je více než 2 kW Z dalších netradičních zdrojů tepla a energie které se u nás uplatňují jsou: - solární energie - větrná energie - energie vodní - tepelná čerpadla Hlavní problematikou a zároveň cílem je řešení využitelnosti, nákladů na instalace či budování zařízení a reálné uplatnění a dostupnost. V současnosti je zejména zřejmá snaha o snižování spotřeby fosilních paliv, omezování popř. postupné ukončení těžby a spalování uhlí a zároveň ale nahrazení jinými zdroji energie ve vztahu k ekologii. Další poznatky jsou v učebnici Vytápění pro 3. ročník a dále doporučuji např. následující odkaz: