62. Sušení

62. Sušení Sušením odstraňujeme vlhkost z materiálu vypařováním nebo sublimací, složení ani narušení látky se při tom nemění. Při sušení se však mění některé vlastnosti látky: - hustota - výhřevnost - plasticita - jiné Ačkoliv se zcela suchý materiál nevyskytuje (každý vlhký materiál se skládá ze suché látky a vody) je více důvodů, proč vlhkost materiálu z přirozeného stavu pro různé účely snižovat. Voda může být v materiálu vázána fyzikálněchemicky, chemicky a mechanicky. Obvykle se sušení uvažuje ve vztahu ke dřevinám, které jsou pak vhodné k dalšímu zpracování. Nejprve se provádí odstraňování mechanicky vázané vody vypařováním, dojde ke smrštění látky a následně probíhá vysoušení chemicky a fyzikálněchemicky vázané vody a dojde ke snížení hmotnosti materiálu. Proces vypařování vody z materiálu je prováděn s ohledem na podmínky: - vnitřní - zejména druh materiálu a jeho strukturu - vnější - fyzikální vlastnosti vzduchu - teplotu, relativní vlhkost, barometrický tlak Sušení provádíme v zařízeních - sušárnách, a látka, která byla vysoušena při teplotě 105°C se pak nazývá sušina.