61. Regulace klimatizace

61. Regulace klimatizace Význam spočívá v udržování regulovaných parametrů vzduchu na daných hodnotách. Druhy regulace klimatizačních zařízení jsou - ovládáním - bez zpětné kontroly - ručně - se zpětnou kontrolou - automaticky - se zpětnou kontrolou Nejjednodušší a nejlevnější způsob regulace je ovládáním. Daná teplota vzduchu v místnosti se udržuje regulací výměníku tepla v závislosti na venkovní teplotě vzduchu. Ovládání však nemá zpětnou vazbu (kontrolu) provoz zařízení je tak méně hospodárný. V současnosti je nejobvyklejší regulace automatická, která může být: - částečná (pro určité úseky ovládané samostatně) - komplexní ( úseky regulačně propojeny) - úplná (obsluha provádí pouze kontrolu) Regulační obvody klimatizace rozlišujeme základní nebo vedlejší, a mohou být propojeny, nebo pracovat nezávisle Ovládání regulace je u moderních klimatizací řízeno dálkovým ovladačem.