59. Odvlhčování a zvlhčování vzduchu

59. Odvlhčování a zvlhčování vzduchu. Jedná se o další způsoby úpravy prostředí, které se provádí několika způsoby. Odvlhčovací zařízení pracuje na principu CHLAZENÍ VZDUCHU, kdy podchlazený vzduch je nasycen vlhkostí tak, že se začne srážet na vodu. Další způsob je ABSORPČNÍ ODVLHČOVÁNÍ. Pracovní látkou je zde silikagel, který pohlcuje vzniklou vlhkost. Silikagel je granulovitá, pórovitá forma oxidu křemičitého vyráběná synteticky z křemičitanu sodného. Je vysoce porézní, kolem 800 m²/g, což mu umožňuje snadno adsorbovat vodu. Silikagel se používá jako pohlcovač vlhkosti např. při sušení bioplynu a může snížit relativní vlhkost uzavřeného systému až na 40 %. Častěji se provádí zvlhčování vzduchu. Rozlišujeme zařízení ODPAŘOVACÍ (vodou), což jsou tzv. pračky vzduchu např. sprchové, nebo zařízení PARNÍ (vodní párou), které má zařízení - vyvíječ páry, pro jehož provoz (je vcelku drahý) je třeba elektrická energie. Příkladem odvhčovacího zařízení používaného na stavbách je zařízení mobilní a skládá se z těchto částí: - přívod vlhkého vzduchu - výparník, kondenzátor a ventilátor - jímka, jímací nádoba a kompresor - odvod odvlhčeného vzduchu Parametrem odvlhčovače je schopnost odvlhčit - "odebrat" ze vzduchu vodu např. při výkonu 400 W - 1,6 kW se jedná o 15 až 93 litrů vody odebrané za den z prostoru. Zařízení pracuje automaticky, je řízeno prostorovým hygrostatem, který ovládá chod odvlhčovacího zařízení. Využití zařízení pro odvlhčování a zvlhčování vzduchu je tedy následné: odvlhčování chlazením - např. ve vlhkých výrobních provozech, odvlhčování bazénů nebo tam, kde nestačí větrání okny a absorpční tam kde postačí menší výkon zařízení zvlhčování - v klimatizaci galerií, v laboratořích, textilním průmyslu, pekárnách a dalších prostorách