58. Části klimatizace

58. Části klimatizace Klimatizace jsou v různém provedení jak velikostí, konstrukcí výkonem, ale v zásadě mají všechny druhy určité hlavní části, nezbytné pro jejich správnou funkci. Čerstvý vzduch je do klimatizace obvykle přiváděn potrubím nebo hadicí do směšovací komory, kde se mísí s obtokovým vzduchem. Poměr mísení a množství vzduchu se řídí podle potřeby klapkami a následně se smíchaný vzduch přečistí ve filtru. Předehřívač a chladič mohou být za sebou, nebo vedle sebe a pracuje buď jeden nebo oba současně podle klimatických podmínek. V současnosti se místo pračky vzduchu používá vlhčení parou z hygienických důvodů kvůli legionele. V přehledu jsou části klimatizace a související části i prostory: - přívod čerstvého vzduchu a směšovací komora - filtry - předehřívače a chladiče vzduchu - pračka vzduchu (v předchozím textu vysvětleno) - dohřívač vzduchu - ventilátory - klimatizační zařízení jako celek - tlumiče hluku - upravený vzduch, klimatizovaná místnost, odváděný a oběhový vzduch, obtok a zkažený vzduch Pro lepší pochopení je třeba prostudovat vhodné schéma částí např. z učebnice vytápění pro 3. ročník