55. Klimatizace a její účel

55. Klimatizace a její účel Kromě výměny vzduchu v místnosti je někdy třeba i komplexnější úprava parametrů ovzduší v místnosti. Jedná se o požadavky na teplotu, vlhkost, čistotu, rychlost proudění vzduchu v určité výšce, nebo místě popř. další vlastnosti. Vlhkost i teplota vzduchu je upravována oběma směry tedy se provádí snižování i zvyšování teploty a vlhkosti vzduchu. Klimatizace může být v některých případech i součástí větrání. Větrání jako nezávislé v určitých částech objektu a v ostatních prostorách se provádí klimatizování dle požadovaných parametrů. Základem funkce klimatizačního zařízení je uzavřený chladící okruh podobající se chladničce nebo tepelnému čerpadlu, kde součástí chladicího okruhu je kompresor a ve druhé části, kde dochází k uvolňování tepla je kondenzátor. Účelem klimatizace je tedy úprava parametrů vzduchu a v nevýrobních prostorách se hlavně jedná o odebírání tepla v letních měsících. Snižuje se tepelná zátěž místnosti - tato zátěž je teplo, vnikající do místnosti. Rozlišujeme tepelnou zátěž: - vnější = tepelné zisky oknem, stěnami, infiltrací - vnitřní = zisky tepla od osob v místnosti, zařízeními a stroji Tepelná zátěž je udávána ve wattech, např. pracující člověk dodává (vytváří v místnosti) tepelný zisk podle povahy vykonávané činnosti až 300 W. Každý prostor má určité dané parametry a právě větráním a zde zejména klimatizací mají být tyto parametry nejen dosaženy, ale zejména pak při provozu trvale udržovány dle nastavení.