54. Ovladače a řídící jednotky vzduchotechnických zařízení

54. Ovladače a řídící jednotky vzduchotechnických zařízení Provoz vzduchotechniky, (ovládání jednotlivých zařízení, spouštění i vypínání, regulace..) je s ohledem na rozsah rozvodu a množství zařízení zcela nebo částečně automatický. U jednoduchých vzduchotechnických systémů řídí základní ovladače přívodní ventilátor, uzavírací klapku a elektrický ovladač. Daný ovladač může být propojen s dalšími prvky např. termostaty, součet výkonů těchto přidaných prvků však nesmí překročit hodnotu výkonu ovladače. Řízení provozu jednotlivých zařízení vzduchotechniky je možné řídící jednotkou. Jedná se o zařízení: - přívodní a odtahový ventilátor - uzavírací klapka - filtr - rekuperátor - ohřívač, chladič a další zařízení Řídící jednotka ovládá servopohony, které pracují s napětím 12, 24 nebo 230 V. Umístění řídící jednotky je voleno vhodně na stěně v plastové skříňce. Pro lepší pochopení daného učiva doporučuji prostudovat schéma zapojení základního ovladače vzduchotechniky a schéma zapojení řídící jednotky ke vzduchotechnickému zařízení uč. vytápění 3.roč.