68. Spalování tuhých odpadů, biomasa

68. Spalování tuhých odpadů, biomasa V těchto souvislostech jsou tuhé odpady biomasa a patří sem i další hořlavé materiály. Biomasa je organického původu. Nejvíce se jako palivo využívá v Dánsku, kde se na energetické bilanci podílí více než 25%. K získání energie se využívá biomasa: - pěstovaná - např. obilí, cukrová řepa, brambory, a dále pak dřeviny jasany vrby, olše, topoly a další - odpadní - průmyslová např. kaly z odpadních vod - rostlinná - sláma, obiloviny, zbytky lučních ploch, dřevní odpad a pod. - živočišná - chlévská mrva, zbytky krmiva a pod. Získávat energii z biomasy lze více způsoby - nejznámější je způsob termický obvykle spalováním, zplyňováním Význam získávání biomasy spočívá v tom, že je obnovitelná (dorůstá), šetří jiné druhy paliv, lze využít přebytečnou půdu, jedná se o ekologicky neutrální proces V ČR je několik výrobců kotlů pro spalování biomasy. Jedná se o kotle pro rodinné domky (výkon kolem 20 kW až po kotle o výkonu stovek kW. Jedná se obvykle o kotle pro spalování slámy, peletek a dřevních štěpků v menších kotelnách, nebo se budují velké spalovny hořlavých odpadů, které mají výkon až několk desítek MW. Samozřejmostí u těchto zařízení je důkladné odloučení škodlivých produktů hoření i několikanásobnou filtrací.