74. Využití vodní energie

74. Využití vodní energie V České republice se nachází množství vodních elektráren (hydroelektráren) různých výkonů. Rozlišujeme vodní elektrárny podle výkonu: - mikrozdroje (pod 35kW) - minielektrárny (35 kW - 100kW) - závodní nebo veřejné (100 kW - 1 MW) - průmyslové (nad 1 MW) Hlavní částí každé vodní elektrárny ve turbína. Nejznámější jsou Kaplanova, Peltonova, Francisova. Dále pak známe rozlišení vodních elektráren podle spádu, uspořádání a způsobu přivádění vody. ČR je svou geografickou polohou předurčena k provozování malých vodních elektráren (do 10 MW), a z hlediska konkurenceschopnosti jsou ze všech obnovitelných zdrojů energie vodní elektrárny nejvýhodnější. Známé vodní elektrárny a s vyšším výkonem cca 100 - 300 MW jsou u nás např. Orlík, Slapy, Lipno.