69.-70. Solární ohřev vody

69.-70. Solární ohřev vody Na území ČR svítí slunce v průběhu roku 1400 - 1700 hodin tedy přibližně 1MWh na každý m2, z toho nejvíce na území jižní Moravy a polabské nížiny. Sluneční záření využíváme dvojím způsobem: - slunečními kolektory - přeměňují sluneční záření na teplo - fotovoltaickými články - přeměňují sluneční záření na elektrickou energii Pro vytápění a ohřev TUV využíváme několik druhů kolektorů a zařízení využívající sluneční záření. Součástí solárního zařízení z bezpečnostních a hospodárných důvodů začleňujeme akumulační zásobník, který vyrovnává nerovnoměrný přísun a odběr energie. Solární kolektor může pokrýt spotřebu energie pro vytápění cca ze 30%, a ohřevu TUV cca ze 70% - s ohledem na vývoj Výkon vytápění je postačující obvykle na podzim a počátkem jara. Např. solární kolektory o ploše cca 5m2 v průběhu dne ohřejí cca 200l vody, v zimě je množství využitelné energie malé.