72. Kolektory

72. Kolektory Jsou zařízení, přeměňující sluneční záření na tepelnou energii. Rozlišujeme kolektory vzduchové a kapalinové. Často používané jsou kapalinové, které se dále dělí na: - ploché - vakuové - transparentní Pracovní částí kolektoru je absorbér, který slouží k absorbování (pohlcování) sluneční energie Běžně používané solární kolektory jsou kapalinové ploché kolektory. Vyrábí se v různých velikostech a výkonech a jako teplonosná látka se používá voda, nemrznoucí směs vody a propylenglykolu. Kolektory se zpravidla zapojují do větších celků na střechách budov. Některé technické údaje průměrně velkého plochého kapalinového kolektoru: Výška/šířka/hloubka : 160 x 110 x 8 cm Absorpční plocha : 1,5 m2 Hmotnost : 30 kg Obsah vody : 1 litr