51. Tlakové spínače a teplotní čidla

51. Tlakové spínače a teplotní čidla Používají se tato zařízení: Diferenční tlakové spínače - signalizují překročení nastavené tlakové ztráty vzduchu, instalují se ve svislé poloze a jejich nastavený rozsah je 40 - 100Pa, 50 - 500Pa, nebo 200 - 1000Pa Funkce zařízení je kromě signalizační i spínací a instalují se např. k filtračním boxům nebo ventilátorům Čidla protimrazové ochrany - chrání vodní výměníky tepla proti poškození, signalizují při poklesu teploty pod +5°C a např. vypnou ventilátor a uzavřou přívod venkovního vzduchu Teplotní čidla instalujeme zejména tam, kde je třeba nejčastěji měřit teplotu. Tato místa jsou místnosti nebo kanály, kde je veden vzduch. Zaznamenané změny teploty mohou mít podle závažnosti vliv na provoz a činnost dalších zařízení vzduchotechniky. Další zařízení jsou čidla prostorová a kanálová. Prostorové teplotní čidlo je umístěno obvykle 150 cm nad podlahou a slouží pro měření, registraci nebo signalizaci teploty. Kanálová čidla snímají teplotu v kanále kde proudí vzduch a mohou mít velký měřící rozsah až od -50°C do +800°C.