49. Ohřívače a chladiče vzduchu

49. Ohřívače a chladiče vzduchu Ohřívače vzduchu mohou být s teplonosnou látku teplou nebo horkou vodu, nízkotlakou nebo středotlakou páru, nebo je ohřev elektrický. U zařízení s menším výkonem mohou být ohřívače na plynná nebo kapalná paliva. Z hlediska bezpečnosti se u elektrických ohřívačů musí zajistit, aby při přerušení přívodu vzduchu, nebo při teplotě vzduchu nad 70°C došlo k přerušení přívodu elektrického proudu do ohřívače. Chladič vzduchu je typ ventilátoru s přídavným chladicím systémem, který je založený na dodávkách ledu nebo studené vody. Největší rozdíl mezi klimatizacemi a chladiči vzduchu je, že vzduchový chladič nepoužívá chladivo. Ventilátor nasává vzduch na zadní straně a vyfukuje ho směrem dopředu. Vevnitř zařízení je kontejner, který může být vyplněný ledovými náplněmi, které byly předtím zmrazeny v mrazničce. Během provozu vzduch proudí skrz chladicí baterii a nasává chlad. Chladnější vzduch potom prochází přední stranou zařízení do místnosti a výsledkem je snížení teploty v místnosti. Efekt je však menší než u klimatizace. Místo ledových náplní může být plněný studenou vodou, ale účinek je nižší. Chladič vzduchu splňuje svůj účel dokud se ledové náplně nerozmrazí - a potom pokračuje v práci jako normální ventilátor, až dokud se sáčky s ledem nebo studenou vodu znovu nenaplní. Na rozdíl od klimatizačního zařízení, vzduchový chladič zvyšuje vlhkost vzduchu v místnosti, což má pozitivní vliv na organizmus. Vaše sliznice zůstává vlhká, takže riziko nachlazení v letních měsících se sníží.