48. Ventilátory

48. Ventilátory - strojní zařízení pro dopravu vzduchu popř. plynů - použití ve vzduchotechnice, doprava nucená - pracují s napětím 12, 24, 230, 400V příp. jiným - typ a velikost se volí s ohledem na účinnost, hlučnost, životnost popř. i jiných speciálních požadavků Ventilátory mají být přístupné pro obsluhu, umístěné tak, aby nedocházelo k přenosu hluku a vibrací a v případě umístění ve venkovním prostředí musí být chráněny před klimatickými vlivy a aby nezatěžovaly okolí hlukem. Rozdělení ventilátorů: 1 - podle směru prodění vzduchu - axiální (osové), radiální, diagonální, diametrální 2 - podle pohonu oběžného kola - elektromotorem popř. tlakovým vzduchem, nebo tlakovou kapalinou (hydromotory) 3 - podle prostorového umístění na vnitřní a vnější 4 - podle zařazení do systém u na samostatné a potrubní 5 - podle provedení oběžného kola na pravé a levé Jsou i jiné způsoby rozdělení např. rovnotlaké a přetlakové. V tomto případě se jedná o axiální ventilátory - mohou mít různé tvary oběžného kola i lopatek. Axiální ventilátor může být zabudovaný ve stěně, do dvojitého okna a pod.