47. Regulační zařízení

47. Regulační zařízení - umísťují se do potrubních soustav a zajišťují hospodárný provoz větracích, teplovzdušných a klimatizačních zařízení - jejich funkcí je seřízení nebo uzavření průtočného množství vzduchu - rozlišujeme klapky, šoupátka a redukční vložky - ovládání dřív obvykle ruční v současnosti automatické Klapky Používají se škrtící klapky, ovládání ruční, dálkové servomotorem nebo automatické. Mohou být přetlakové i podtlakové samočinné, uzavírají průtok jedním směrem. Podle počtu listů jsou jedno nebo vícelisté. Zvláštní druh jsou klapky protipožární, které uzavírají průtok potrubím pokud teplota vzduchu dosáhne 75°C. Tím se zabrání šíření požáru. Šoupátka Vzduchotěsně uzavírají potrubí, nebo nastavují množství protékajícího vzduchu. Vložky Jejich funkcí je seškrcení velkého tlakového rozdílu vzduchu