46. Ukončení potrubí

46. Ukončení potrubí Rozvod potrubí vzduchotechniky a klimatizace má zakončení na sání a výfuku vzduchu. Funkce koncovek: - regulace proudu vzduchu - usměrnění Používají se tyto koncovky: - stříšky - hlavice - žaluzie - vyústky - anemostaty Stříšky a hlavice ukončují sací i výdechové potrubí nad střechou. Ovlivňují proudění vzduchu a brání vnikání srážek a nečistot do potrubí. Vyrábí se např. čtyřhranné nebo kruhové, obvykle z ocelového pozinkového plechu. Žaluzie zakrývají venkovní otvor a slouží jako ochrana proti vniku deště, hmyzu a prachu. Mohou být s pevnými nebo samočinnými lamelami. Vyústky a anemostaty. Vyústky ovlivňují přívod vzduchu a jejich význam spočívá ve vyhovujícím přívodu vzduchu do místnosti. Anemostaty jsou zvláštním druhem vyústek, které mají velký rozptyl vzduchu při snížení rychlosti proudění. Uplatňují se ve vodorovných potrubích.